Om Oss
KBT Partners finns på fler orter i Sverige men även utomlands

Vi erbjuder individuella samtal samt parterapi både genom fysiskt möte, online eller ”Walk & Talk”. Vi har många års erfarenhet av möten med människor som på olika vis längtar efter och behöver en förändring i livet. 

KBT Partners

Vi är vana att arbeta med:

Om KBT

Den kognitiva psykologins första utgångspunkt är människans sätt att tolka, tänka, minnas och fatta beslut sker utifrån inre kognitiva scheman. Kognitiva scheman kan förklaras som organiserade mönster för tänkande och handlingar som individen använder för att förstå och reagera på sina erfarenheter.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar sig på att använda nya beteenden och tankemönster för att minska psykiskt lidande. Det är en evidensbaserad form av terapi som har en stark grund i forskning. Modellen utgår från att våra beteenden formas i samspel med den miljö vi växer upp i. Vi bär alla på en historia som format oss till dem vi är idag. Den inlärda föreställningen om oss själva och vår omvärld kan ibland bli ett hinder för välmående och vi präglas av automatiska tankar som ibland kan vara negativa. Negativa tankar påverkar våra känslor och vi agerar utefter dessa med olika beteenden. Beteenden påverkar i sin tur våra tankar, känslor och vice versa.
 
KBT är rekommenderad av Socialstyrelsen som den mest effektiva metoden i behandling av ångest -och depressionsproblematik. Den har även visat goda resultat vid behandling av social fobi, specifika fobier, beroendeproblematik, stressrelaterade symptom och för personlig utveckling.
 
KBT är en strukturerad form av terapi som är praktiskt inriktad. Man fokuserar på situationen här och nu med tydligt uppsatta mål för terapin och framtiden. Inom KBT använder man sig av olika tekniker och en av de vanligaste är hemuppgifter. Hemuppgifterna utformas utefter klientens situation och utförs i vardagen, mellan samtalen. Det kan handla om att träna på att göra sådant som man vanligtvis undviker eller att dokumentera olika situationer och vilka tankar, känslor, beteenden dessa medför. Detta för att klargöra vissa beteendemönster, betrakta konsekvenserna, träna på alternativa beteenden och skapa nya vanor och perspektiv.

Våra terapeuter

Linda Hedlund

Linda Hedlund

Stockholm, Åkersberga, Marbella, Online

Linda är auktoriserad socionom sedan 1996 samt auktoriserad KBT-terapeut, och under våren 2022, vidareutbildad inom ACT och Parterapi. Sedan 10 år tillbaka driver hon en musikskola för barn och ungdomar med en arbetsledande roll och brinner för att bygga upp barn -och ungas självkänsla genom musik. Som socionom och terapeut har Linda erfarenhet av att hjälpa personer som lider av depression, stress och utmattning, självskadebeteenden, oro/ångest, social fobi, specifika fobier, låg självkänsla, negativ självbild.

”När jag inte arbetar med människor så ägnar jag mig gärna åt att jogga, lyssna på ljudböcker, skriva, promenera med hundarna, sjunga och att resa till mitt andra hem i Marbella då och då”.

Linda är medlem i SFKBT, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Berina Kardic

Berina Kadric

Göteborg, Sydafrika, Online

Berina är auktoriserad beteendevetare sedan 2015, auktoriserad KBT-terapeut sedan 2021 och vidareutbildad inom ACT 2022. Hon har stor erfarenhet av arbete inom socialpsykiatrin samt psykiatrimottagningar med kris, stöd och behandlande samtal och har arbetat med en variation av diagnoser och problematik.

Med denna bakgrund har Berina goda kunskaper om människans kognitiva förmågor och hur fysiska samt psykologiska funktionsvariationer påverkar hen för att sedan behandla olika problem och uppnå en balans i livet.

Yoga, meditation och dans är en stor del av Berinas liv som också för det mesta är på resande fot och främst arbetar online. 

Emma Spanedal

Emma Spanedal

Örebro, Online

Emma är legitimerad arbetsterapeut sedan 2000 samt auktoriserad KBT-terapeut med utbildning i ACT. Emma har drygt 15 års erfarenhet av arbete som chef och ledare.
 
”Återhämtning för mig är när jag tar en joggingtur i skogen, läser en bok eller gräver i trädgården”

Kontakta oss

Priser

Vanliga frågor

Terapin inleds med ett bedömningssamtal där klienten får beskriva sin aktuella situation. Tillsammans kartlägger man aktuella symptom, konkret psykiskt eller annat lidande som klienten upplever. Nästa steg är att göra en fallkonceptualisering som innebär att man kartlägger aktuella situationer, tankar, känslor och beteenden som är kopplat till lidandet och som hindrar från att leva livet fullt ut. I kartläggningen av olika beteenden gör man vidare olika former av funktionella analyser där man får en förståelse kring vilken funktion vissa beteenden har för klienten, både på lång och kort sikt. Genom denna klargörande bild finns möjligheten att hitta alternativa tankar och beteenden som är mer hjälpsamma för klienten. Under samtalen och även som hemuppgifter använder man sig av olika verktyg, som till exempel mindfulness, andningsövningar, exponering, beteendeaktivering etc. Verktygen anpassas utefter den problematik klienten har,  samt vad som fungerar för varje enskild individ. Ett viktigt inslag genom hela terapin är s k psykoedukation, vilket innebär att terapeuten kontinuerligt ger fakta, informerar och förklarar till exempel varför man använder vissa verktyg, hur dessa fungerar samt ger kunskap t ex varför man får ångest, depression eller drabbas av annat psykiskt lidande. I slutet av terapin formulerar terapeuten och klienten tillsammans en vidmakthållandeplan. Vidmakthållandeplanen innehåller de strategier som klienten upplevt som hjälpsamma och som kan hjälpa klienten att arbeta vidare på egen hand.

Walk & Talk innebär att sessionerna sker under promenad i naturen. Att promenera är hälsofrämjande genom att det bland annat gör oss piggare, förbättrar sömnen, stimulerar nybildningen av hjärnceller, lindrar smärta, motverkar depression och stärker immunförsvaret. Det parasympatiska nervsystemet som är kopplat till lugn-och-ro aktiveras och det sympatiska nervsystemet som är kopplat till hot och stress nedaktiveras. Det första bedömningssamtalet brukar börja på mottagningen och sedan kan samtalen varvas med promenader i naturen.

Det första samtalet (bedömningssamtalet) är 90 minuter. Därefter är samtalen 45 minuter. Parsamtal är om 60 minuter.

I regel träffas man 5-15 gånger, 1 tillfälle per vecka. I slutet av terapin kan man glesa ut samtalen, utefter överenskommelse. Efter avslutad terapi brukar man boka in ett så kallat boostersamtal där man följer upp vidmakthållandeplanen och hur den fungerat för klienten

Samtliga terapeuter har tystnadsplikt och följer Etiska rådets riktlinjer. Terapin är kvalitetssäkrad genom kontinuerlig handledning och fortbildning. Terapeuterna har auktorisation och är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT).

Betalningen sker via faktura som skickas per e-post eller via Swish till respektive terapeut. 

Avbokning sker via info@kbtpartners.se senast 25 h innan bokad tid. Senare avbokning debiteras med full avgift. Det är möjligt att boka om fysiskt möte till onlinesamtal vid behov.